Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uppföljning av miljömålen i Stockholms län

Den regionala uppföljningen av miljömålen ger den mest samlade bilden av miljötillståndet i Stockholms län. Årets uppföljning visar att få av miljökvalitetsmålen bedöms kunna nås, och utvecklingen i miljön är negativ för flera miljökvalitetsmål. Det behövs kraftfulla åtgärder för att bidra till måluppfyllelsen. Länsstyrelsen har identifierat åtgärdsområden som är särskilt viktiga framöver för att komplettera och förstärka det nuvarande arbetet; transport- och energieffektivitet, giftfri cirkulär ekonomi och resilienta landskap.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=474&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss