REMISS - Regional masshanteringsplan för Stockholms län

Länsstyrelsen, Region Stockholm, STORSTHLM, Trafikverket och Stockholm Stad har genom ett gemensamt projekt tagit fram en regional masshanteringsplan för Stockholms län. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet, och en regional samsyn om åtgärder som behövs för att uppnå cirkulär och resurseffektiv hantering. För att få en bra och användbar masshanteringsplan för länet är det viktigt att olika perspektiv och kunskap fångas upp och tas till vara, både från myndigheter, offentliga aktörer, kommuner, branschorganisationer och företag. Masshanteringsplanen kommer att vara ute på remiss till den 10 juni. Skicka remissvar till stockholm@lansstyrelsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=130&context=39