Ett jämställt Stockholm - Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2021–2026

Stockholms länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2021–2026 utgör en gemensam plattform för aktörer i Stockholms län. Den skapar förutsättningar för samverkan och visar vilka prioriteringar som gäller för arbetet under dessa år. Strategin tar sin utgångspunkt i det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, och är utformat specifikt för de utmaningar och möjligheter till förbättring som finns inom Stockholms län. (Strategin är en revidering av den tidigare strategin 2018–2020.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2021__38&context=39