Övergripande riktlinjer för skötsel och förvaltning av älgstammen i Stockholms län

Älgstammen ska vara väl sammansatt, i balans med fodertillgången och med tolerabla skadenivåer på skog och växande gröda. Hänsyn ska tas till trafiksäkerhet, konkurrerande viltstammar och rovdjursförekomst.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Jakt
  • Vilt

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2020__13&context=39