Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att leda och samordna klimatarbetet, men ansvaret är gemensamt. Strategin visar vilka utmaningar som vi behöver hantera och pekar ut riktningen för det gemensamma arbetet i länet. Alla samhällssektorer behöver bidra för att nå målet om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2020_2_2&context=39