Företagsstöd till män och kvinnor i landsbygdsföretag - Statistik för Stockholms län 2014–2019

Som en del i Länsstyrelsen i Stockholms läns arbete med jämställdhetsintegrering, har enheten för landsbygdsutveckling följt upp hur företagsstöd har fördelats till kvinnors och mäns företag på landsbygden. Fem företagsstöd i landsbygdsprogrammet har följts upp under åren 2014–2019. Rapporten presenterar resultaten av uppföljningen och påbörjar en diskussion kring varför fördelningen av stöd ser ut som den gör. Underlaget ska användas i Länsstyrelsens fortsatta arbete att kvalitetssäkra handläggningen för att nå målet att ge en jämställd och jämlik offentlig service.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Företagsstöd
  • Jämställdhet
  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2020__1&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss