Miljöövervakning av mnemosynefjäril 2018 (Parnassius mnemosyne) - Norrtälje kommun, Stockholms län

Mnemosynefjäril förekommer idag enbart i Blekinge, Uppland och Medelpad. Förekomsten i Stockholms län är begränsad till ett litet område på Rådmansö i Norrtälje kommun. Mnemosynefjärilen har inventerats genom metodiken linjetaxering och årets resultat visar på en stabil population på både Lötaholmen och Trollskär.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Djur
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2019__38&context=39