Metoder för lokal samverkan kring arbetet med öppna drogscener

I Stockholms län är tillgången till narkotika större än i många andra delar av landet och här finns en större andel som använder narkotika och en högre narkotikarelaterad dödlighet än i landet som helhet. Det är allmänt känt att narkotika hanteras öppet på ett flertal platser i länet. Dessa platser spelar inte enbart en central roll som brottsplats för narkotikabrott. De är även platser där unga personer riske­rar att etablera ett missbruk av narkotika och en kriminell livsstil. Platserna genererar även otrygghet för allmänheten bland annat på grund av våldsbrottsligheten i områdena. Broschyren är framtagen av Polisen, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Stockholm, Tullverket och Stockholms läns landsting.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Brottsförebyggande arbete

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2018__28&context=39