Hur kan vi göra länsplanerna mer klimatsmarta?

Denna skrift ska vara ett stöd i länsstyrelsernas arbete med att integrera klimatmålen i landets länsplaner för regional transportinfrastruktur. Handboken beskriver hur planeringsprocesserna för transportinfrastruktur ser ut och tar upp hur vi kan vara aktiva i arbetet med kommande länsplaner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Infrastruktur
  • Planfrågor - PBL
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=A_2018__12&context=39