Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, remissversion

Rapporten utgör ett förslag till en regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län. Syftet med planen är att säkra länets långsiktiga dricksvattenförsörjning. Fram till den 15 mars 2018 kan myndigheter, kommuner, vattenproducenter, intresseorganisationer med flera yttra sig över förslaget. En majoritet av invånarna i Stockholms län är beroende av Mälaren för sitt dricksvatten. Vattenförsörjningen fungerar för det mesta väl men flera frågor behöver lösas för att alla som bor och verkar i länet säkert ska kunna få dricksvatten, nu och i framtiden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

 • Boende
 • Klimat
 • Hälsoskydd
 • Kulturmiljö
 • Miljö
 • Miljömål
 • Samhällsplanering
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__76&context=39