Nutid & framtid 2017:5. Om bygglov och överklagandeprocessen

Av och till kan debatten om bostadsbyggandet i länet ge intrycket att inte bara detaljplaner utan även bygglov överklagas i betydande omfattning. Under 2015 fattade länets kommuner mer än 15 800 bygglovsbeslut . Av dessa överklagades 764 stycken varav 45 återtogs, det vill säga 4,6 procent av bygglovsbesluten överklagades. Ett bygglovsöverklagande tar i genomsnitt cirka 200 dagar räknat från kommunens beslut till ärendet är slutligt avgjort. Som kortast 14 dagar och som längst 725 dagar i ett ännu inte avgjort ärende.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Nyckelord:

  • Boende
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_5&context=39