Miljöövervakning av mnemosynefjäril - Norrtälje kommun, Stockholms län

Mnemosynefjärilen är en av våra största och mest sällsynta dagfjärilar och klassas idag som starkt hotad. Som en följd av artens minskning har ett nationellt åtgärdsprogram tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Rapporten är en sammanställning över förekomsten kring Rådmansö i Norrtälje kommun. Inventeringen är utförd 2017.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__79&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss