Behovsutredning 2017–2019. Tillsyn enligt miljöbalken.

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en operativ tillsynsmyndighet ta fram en behovsutredning avseende tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde. Ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn ska även upprättas. Behovsutredningen och registret ska ligga till grund för den samlade tillsynsplan som tillsynsmyndigheten ska ta fram för varje verksamhetsår.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_16&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss