Miljökonsekvensbeskrivning gällande länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014–2025

Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014−2025 inklusive trängselskattefinansierade objekt på länsvägnätet. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__45&context=39