Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Den här länsplanen för hur vägar och kollektivtrafik ska byggas ut i Stockholmsregionen åren 2014–2025 fastställdes av Länsstyrelsen 31 maj 2014. Den kraftiga befolkningsökningen ställer krav på uppåt 300 000 nya bostäder. Förtätning och nyplanering av bostadsområden behöver samplaneras med kollektivtrafik för att undvika ökat bilberoende och klara våra miljöutmaningar. Detta har varit utgångspunkten för Länsstyrelsen i framtagandet av länsplanen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__39&context=39