Miljökonsekvensbeskrivning gällande förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2024

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Under arbetet med miljöbedömningen har samråd genomförts för att ge berörda myndigheter och allmänhet möjlighet till insyn och påverkan i arbetet med länsplanen. Miljökonsekvensbeskrivningen dokumenterar resultatet av miljöbedömningsprocessen. Här analyseras också den betydande miljöpåverkan som planens genomförande väntas medföra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__65&context=39