Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 - remiss

Åtgärdsplaneringen är processen för framtagande av ny länsplan och ny nationell plan. Planeringen styrs av regeringens direktiv som gavs 20 december 2012 och anger de preliminära finansiella ramarna för tidsperioden 2014 – 2025.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Föreningar
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Miljömål
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__55&context=39