Förslag på riksintressen för vattenförsörjning i Stockholms län

Alla länsstyrelser ska föreslå och redovisa regionala underlag rörande områden av riksintresse för vattenförsörjning inklusive influensområden kring dessa. I denna rapport redovisar Länsstyrelsen i Stockholm förslag på lämpliga anläggningar för vattenförsörjning som uppfyller kriterierna för riksintresse i Stockholms län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__22&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss