Produktutveckling i små företag 2012

Programmet “Produktutveckling i små företag - av varor och tjänster” ger små företag möjligheten att utveckla en ny eller en befintlig vara eller tjänst. Bakom satsningen står Tillväxtverket, Länsstyrelsen och Almi Företagspartner. Syftet är att bidra till stärkt konkurrenskraft hos företagen i länen. Totalt handlar det om cirka 14,9 miljoner kronor till företagen i Stockholms län, Södermanlands län och Gotlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Föreningar
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__71&context=39