Nutid och framtid 2011:2. Matrester ger ny energi

Finns endast som pdf. Efterfrågan på förnyelsebar energi ökar mer i Stockholms län än i riket. Några orsaker till den ökade användningen är oron för klimatförändringar, sinande energikällor och politiska åtgärder som ekonomiska incitament och miljökvalitetsmål. Utbudet av förnyelsebara energislag har dock svårt att möta efterfrågan. De bussar, personbilar och renhållningsfordon som färdas i länet förbrukar exempelvis dubbelt så mycket biogas som produceras här.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Nyckelord:

 • Energi
 • Klimat
 • Föreningar
 • Företagsstöd
 • Infrastruktur
 • Konkurrens
 • Krisberedskap
 • Kulturmiljö
 • Kunskap
 • Miljö
 • Miljömål
 • Samhälle
 • Näringsliv
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsplanering
 • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__83&context=39