Klimat- och energistrategi för Stockholms län - remiss juni 2011

Remissversion av en klimat- och energistrategi till ledning för Stockholms läns samlade klimatarbete. Strategiförslaget är utarbetat i dialog med länets kommuner, regionala organ, näringsliv och organisationer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__49&context=39