Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021

Syftet med denna plan är att samlat redovisa förutsättningarna för och konsekvenserna av förslagen i de statliga investeringsplanerna för åren 2010-2021. Länsplanen berör också objekt som bör ingå i inriktningen för den fortsatta åtgärdsplaneringen efter den aktuella planperioden, det vill säga för perioden 2022-2025.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__12&context=39