Regional strategi för jämställdhet i Stockholms län 2008-2013

Den regionala strategin för jämställdhet i länet är en samlad insats och beslutad av Länsstyrelsen, Regionplane-och trafikkontoret Stockholms läns landsting samt Kommunförbundet i Stockholms län. Strategin ska fungera som en gemensam utgångspunkt för jämställdhetsarbetet i länet fram till 2013 och konkretiseras i olika handlingsplaner. Den knyter an till RUFS den regionala utvecklingsplanen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__64&context=39