Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dyra nyproducerade bostäder står tomma – ett slag mot bostadsförsörjningen

Ett rött flerfamiljshus med balkonger. Framför huset ligger en lekplats med byggstängsel runtom.

Foto: Henrik Weston/Länsstyrelsen Stockholm

Förra året blev över 17 000 bostäder i Stockholms län inflyttningsklara. Det är den högsta siffran sedan 1973. Trots det är bostadsmarknaden fortfarande ur balans. Länsstyrelsen konstaterar ännu en gång att det inte finns tillräcklig variation på bostäder i upplåtelseform, pris och storlek för att möta behoven som finns. "Om inte ansvaret för bostadsförsörjningen får en långsiktigt hållbar lösning kommer länsbornas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden försämras ytterligare för varje år som går", säger Henrik Weston, bostadsexpert och en av författarna bakom Länsstyrelsens årliga rapport om länets bostadsmarknad.

Förra året genomgick Stockholms län en dramatisk förändring när det kärva ekonomiska läget resulterade i att antalet nya bostäder som började att byggas rasade. Då påbörjades 8 300 bostäder. I år väntas motsvarande siffra landa på omkring 8 000. Att rekordmånga bostäder färdigställdes ifjol med över 17 000 bostäder har dock inte inneburit större framgång för att hantera länets bostadsförsörjning.

I grund och botten är det fantastiskt att så många bostäder blivit inflyttningsklara, men det är bekymmersamt att bostäderna är dyra både att köpa och hyra och att många dessutom är små till ytan. Att många bostäder till följd av det står osålda och tar längre tid att hyra ut är en olycklig situation i bostadsbristens Stockholm. De löser inte stockholmarnas bostadsbehov, säger Henrik Weston.

I takt med att de påbörjade bostäderna färdigställs, mörknar förutsättningarna för att sätta i gång nya projekt. Eftersom många bostäder står tomma behöver bostadsutvecklarna nämligen i första hand bli av med osåld nyproduktion. Det sker till viss del med erbjudanden och prissänkningar. Men för att hushållen ska våga och kunna investera i nyproduktion behöver realräntan fortsätta nedåt och det globala läget stabiliseras.

Konkurrens om befintliga bostäder

För att klara länets demografiska bostadsbehov krävs ett tillskott på ungefär 600 bostäder varje år per 1 000 nya invånare. De senaste nio åren har tillskottet landat på i snitt 540 bostäder. Den nuvarande nedgången av nya bostäder innebär att bostadsförsörjningen blir ännu mer eftersatt. Sammantaget pekar allt på att bostadsbyggandet kommer ligga under behoven under resten av 2020-talet. Men samtidigt tyder nya befolkningsprognoser från Region Stockholm på att det totala byggnadsbehovet kan skruvas ner framöver.

Oavsett hur siffrorna för bostadsbehovet kommer se ut framåt kommer ett lägre bostadsbyggande de kommande åren bli kännbart. Även om nyproduktion är dyrt och inte efterfrågas av alla innebär det låga byggandet en större konkurrens om befintliga bostäder och att utflyttningen av arbetsför befolkning till angränsande län kommer fortsätta, säger Henrik Weston.

Han fortsätter:

Utöver svårigheterna för hushållen påverkas byggbranschen av konkurser och arbetslöshet. Även näringslivet, välfärdssektorn och hela maskineriet som håller i gång Stockholmsregionen påverkas negativt när bostadsmarknaden inte mår bra. Om länet ska behålla sin attraktivitet som en spännande, kreativ och trygg plats för människor och företag måste bostadsfrågan få en långsiktigt hållbar lösning. Det har vi lyft fram många gånger tidigare och det är också det vi vill förmedla i år.

Ansvariga behöver se värdet av varierat bostadsbestånd

Den hållbara lösningen som Länsstyrelsen syftar på innebär att både regeringen och kommunerna, som ansvarar för bostadsförsörjningen, ser nyttan med ett varierat bostadsbestånd som tar hänsyn till de lokala behoven i stället för att fokusera på ensidigt dyr nyproduktion. Att följa utvecklingen i det befintliga beståndet är särskilt viktigt eftersom det är där bostäderna med överkomliga hyror finns.

Vi noterar också att allt fler kommuner saknar mål för bostadsförsörjningen, trots att det är ett lagkrav. För att alla ska få sina bostadsbehov tillgodosedda pekar det mesta mot att vi behöver en svensk modell för riktade bostäder. Boverkets idéskiss till inkluderande bostadsbyggande med statligt stöd är ett bra underlag för att komma vidare i frågan om överkomliga bostäder för bredare grupper, säger Henrik Weston.

Rapport: Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2024 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss