Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bidra till att minska koldioxidutsläppen genom att söka stöd från Klimatklivet

Text där det står "Klimatklivet". Svart text i vita rutor och gul bakgrund.

I början av juni öppnar en ny ansökningsomgång till Klimatklivet. Företag, kommuner, regioner och organisationer med idéer på åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet kan söka investeringsstödet.

Regeringen bedömer att Klimatklivet är ett viktigt styrmedel för Sveriges klimatomställning och har därför beslutat att öka anslaget till investeringsstödet. För perioden 2024–2026 finns 5,4 miljarder kronor att fördela till aktörer som arbetar för lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Dessutom förlängs Klimatklivet till 2028. Syftet med det ökade anslaget och den längre tidshorisonten är att möjliggöra genomförandet av viktiga klimatinvesteringar som har stor potential till att minska koldioxidutsläppen i länet.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet tagit emot drygt 31 000 ansökningar från hela landet och intresset är fortsatt stort. Till och med 2023 har över 870 åtgärder beviljats i Stockholms län, vilket är flest i jämförelse med övriga län.

I Stockholms län har Klimatklivet bidragit till flera typer av åtgärder. Byte av klimatskal i växthus, finkrossning av plastavfall och utökad biogasproduktion genom utnyttjande av deponigas är några exempel. Andra exempel är återvinning av spillvärme från datorhallar, energikonverteringar från oljepanna till flis- och biokolspanna samt eldriven taxibåt i skärgården.

Naturvårdsverkets senaste resultatredovisningen av Klimatklivet visar att det är åtgärdskategorierna avfall, biogasproduktion, transporter och energikonverteringar som står för den största beräknade minskning av växthusgasutsläpp i landet.

Ny ansökningsomgång 3–11 juni

I början av juni är det återigen dags för en ny ansökningsomgång till Klimatklivet. Denna omgång är alla åtgärder förutom publik och icke-publika laddinfrastruktur aktuella.

Klimatklivet har en bred målgrupp och vi välkomnar även ansökningar som använder sig av nya idéer och teknik som minskar utsläppen i Stockholms län. Med ökade anslag och förlängd genomförandetid fram till 2028 ser vi gärna att sökanden med större satsningar som har stor potential till utsläppsminskning och som behöver längre tid att genomföra sin åtgärd söker stödet, säger Rabail Junaid, Klimatklivssamordnare på Länsstyrelsen Stockholm.

När kan du ansöka?

  • 3–11 juni 2024 (dock ej laddinfrastruktur, gäller både publik och icke-publik)
  • 1–8 november 2024 (dock ej publik laddinfrastruktur)

Om Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning. Åtgärderna kan innebära allt från transportinfrastruktur, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser och jordbrukare. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Klimatinvesteringsstöd

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss