Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Säkrare vattenförsörjning med nytt vattenskyddsområde för Mälaren

Ett lastfartyg kör över en fjärd i Mälaren.

Mälaren. Foto: Daniel Lillman/Mostphotos

Länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län har beslutat om ett nytt vattenskyddsområde, Södra Mälaren, med tillhörande föreskrifter. ”Det stärker skyddet av våra vattentäkter och skapar en mer robust vattenförsörjning i länet”, säger Maria Sävström, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Vattenskyddsområdet Södra Mälaren berör Södra Björkfjärden, Hovgårdsfjärden, Prästfjärden samt öar och angränsande landområden i Södertälje, Ekerö, Salems och Strängnäs kommuner. Beslutet har fattats av Länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län som även har tillsynsansvaret.

Bakgrunden är en ansökan från vattenproducenten Telge Nät som önskar ett ökat skydd för sin ytvattentäkt i Mälaren. Det nya vattenskyddsområdet bidrar till en säkrare dricksvattenförsörjning för över 100 000 invånare i Södertälje och Nykvarns kommuner.

I Stockholms län finns tre stora vattenproducenter. Sedan tidigare finns det vattenskyddsområden för de vattentäkter som Norrvatten och Stockholm vatten och avfall använder. Nu finns också ett långsiktigt skydd för Telge Näts vattentäkt, säger Maria Sävström.

Geografiskt sträcker sig det nya vattenskyddsområdet över fyra kommuner och berör cirka 2 800 fastigheter. Berörda fastighetsägare har blivit informerade och även haft möjlighet att uttala sig om länsstyrelsernas remiss inför beslutet.

Inom det nya vattenskyddsområdet gäller föreskrifter som innebär begränsningar av vissa typer av markanvändning eller åtgärder. Exempelvis finns regler för hur petroleumprodukter eller kemiska bekämpningsmedel får hanteras. Det kan också krävas tillstånd för mark- och anläggningsarbeten, avloppsanläggningar eller spridning av gödsel.

Det finns även ordningsföreskrifter som riktar sig till allmänheten. Bland annat krävs tillstånd för den som vill arrangera en motorbåtstävling inom delar av vattenskyddsområdet.

Det är ett stort vatten- och landområde som berörs. Vattenskyddsområdet är indelat i olika zoner, där varje zon har olika känslighet och därmed olika strikta föreskrifter, säger Maria Sävström.

Beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Södra Mälaren Pdf, 538.8 kB.

Bilaga 3 Vattenskyddsområde Södra Mälaren översiktskarta Pdf, 7.6 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss