Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljöinformation lanseras i digitala sjökort

En mobiltelefon som visar digitalt sjökort.

Nu blir det lätt att göra rätt på sjön! Med hjälp av ny miljöinformation i Skippos digitala sjökort kan båtförare i Stockholms skärgård göra medvetna val för att skydda grunda vikar och värdefulla bottnar.

Fågelskydd- och sälskyddsområden har länge funnits med på sjökort. Men det har varit omöjligt att veta var skyddsvärd undervattensvegetation finns, vilket gjort det svårt för båtförare att ta extra hänsyn.

Nu finns sådan information i Skippos digitala sjökort, tack vare ett samarbete mellan forskare på Stockholms Universitets Östersjöcentrum, Skärgårdsstiftelsen, Svenska Båtunionen, Värmdö och Vaxholms kommuner samt företaget Skippo. I känsliga områden rekommenderas båtförare att köra försiktigt och att lyfta ankaret rakt upp i stället för att släpa det längs botten. Områdena är också fina att snorkla i.

Idén att visa information om känsliga områden i sjökort väcktes inom projektet ”Ekosystembaserad Havsförvaltning – Stockholms skärgård”, ett samarbetsprojekt som drivs av Länsstyrelsen Stockholm.

Det känns otroligt roligt att vi är i hamn. Det visar att vi även i komplexa frågor kan komma framåt när flera aktörer gör gemensam sak och samarbetar, säger Gustaf Almqvist projektledare för ”Ekosystembaserad Havsförvaltning – Stockholms skärgård”.

Miljöinformationen lanserades den 21 maj i Skippos digitala sjökort för Stockholms skärgård, och nås genom gratisappen Skippo.

Hotade arter och viktiga ålgräsängar under ytan

Informationen om undervattensmiljöer i sjökortet kommer från botten- och vegetationsundersökningar som bland andra Stockholms universitet och Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört.

Två typer av skyddsvärda områden är med i sjökortet. Dels de ekologiskt viktiga ålgräsängarna, dels avgränsade grunda vikar med hög ekologisk status och undervattensvegetation med hotade arter.

Vår förhoppning är att fler sjökortsleverantörer och plottrar följer Skippos initiativ och använder sig av informationen. Idealt skulle vi se att Sjöfartsverket lägger in sådan här kunskap i sjökorten, precis som de gör för säl- och fågelskyddsområden, säger Ellen Bruno, policyanalytiker på Östersjöcentrum, som drivit och koordinerat arbetet.

Ekosystembaserad Havsförvaltning

Projektet ”Ekosystembaserad Havsförvaltning” startade 2021 och samlar en bred grupp av aktörer som arbetar med havsmiljöfrågor. Miljöinformation i sjökort identifierades tidigt som ett gemensamt intresse inom projektet.

Ekosystembaserad Havsförvaltning – Tillsammans för ett hav i balans (ebhf.se) Länk till annan webbplats.

Appen Skippo

Skippo är den största leverantören av digitala sjökort i Sverige med omkring en halv miljon användare i sin svenska app. Den nya miljöinformationen är en del av en större satsning, ”Miljöpakten”, som ska hjälpa båtägare till ett mer hållbart liv på sjön.

Lagren med miljöinformation lanserades den 21 maj i Skippos digitala sjökort för Stockholms skärgård, och nås gratis och genom appen Skippo.

Appen – Skippo.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss