Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter lodjur i Norrtälje är avslutad

Under perioden 15 februari till 15 mars har skyddsjakt efter ett lodjur varit tillåten på Väddö och i ett avgränsat område på fastlandet i direkt anslutning till Väddö. Under den tillåtna tiden för skyddsjakten har inget lodjur fällts i enlighet med Länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen fattade beslut om skyddsjakten sedan ett lodjur vid upprepade tillfällen angripit får i ett område kring Väddö och på fastlandet i direkt anslutning till Väddö, där tätheten av fårbesättningar är mycket hög. Skyddsjakten har nu slutat gälla utan att ett lodjur har kunnat fällas. Länsstyrelsen kommer inte förlänga beslutet i nuläget eftersom det, efter beslutsdatum, inte skett några nya angrepp i området.

Förra veckan fattade Länsstyrelsen beslut om ytterligare en skyddsjakt strax nordost om Norrtälje sedan mufflonfår i hägn angripits av lodjur vid minst fyra tillfällen. Den skyddsjakten är tillåten till och med 12 april 2024, dock som längst till dess att ett lodjur har fällts eller att annat beslutas.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss