Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilt försvar – en viktig del av Nato

Från och med den 7 mars är Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och får en viktig roll i det kommande arbetet.

Att Sverige blir en del av Nato påverkar framför allt vårt militära försvar, men är också viktigt för det civila försvaret. Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

Sveriges anslutning till försvarsalliansen Nato påverkar uppbyggnaden av det civila försvaret och vi kommer att göra anpassningar i vårt arbete för att kunna samverka på ett bra och effektivt sätt för att förstärka totalförsvaret. I Östra civilområdet har vi både en huvudstadsregion och en strategiskt viktig ö mitt i Östersjön. Med Natomedlemskapet förstärker vi vårt skydd tillsammans med andra. Som civilområdesansvarig Länsstyrelse finns det också ett särskilt ansvar att stötta Försvarsmakten vid värdlandsstöd, säger Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholms län och civilområdeschef för Östra civilområdet.

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet har Länsstyrelsen ett ansvar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet, tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och säkerställa att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjning fungerar även under krigsfara och krig. Det är något som Länsstyrelsen nu kommer att fokusera ännu mer på.

Det finns regelverk kopplat till Nato som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med det civila försvaret. Länsstyrelsen arbetar nu vidare med att konkretisera vad vi behöver göra utifrån vår roll i det civila försvaret.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss