Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny undersökning: företagare avfärdar fördomar

Tre figurer staplas på varandra, en grön med en glad min högst upp, en gul med en neutral min i mitten och en röd längst ned med ledsen min. 

Foto Mostphotos.

För att utveckla vårt bemötande och service till företag har Länsstyrelsen i Stockholm gjort en kundundersökning för att ta reda på vad företag tycker om servicen i vår myndighetsutövning.

Länsstyrelsen har i uppgift att främja länets utveckling, bidra till tillväxt och att förenkla för företag. Vi arbetar utifrån regeringens mål för förenklingspolitiken – att bemötandet och servicen till företag ska vara företagsanpassat och väl fungerande. För att få reda på vad företagen tycker om Länsstyrelsens service genomförde vi därför hösten 2023 en kundundersökning bland ett urval företag som haft kontakt med oss under 2023. Resultaten kommer vi att använda för att utveckla vår verksamhet.

Cirka 750 av länets företag svarade på undersökningen. De representerar en mängd av branscher, majoriteten driver företag inom jordbrukssektorn. De kan ha varit i kontakt med Länsstyrelsen av olika anledningar, till exempel för att anmäla vattenverksamhet, auktorisera sitt bevakningsföretag eller ansöka om finansiellt stöd för utveckling av sitt jordbruk.

Handläggarnas bemötande, engagemang och kunskap uppskattas mest

Det som företagen uppskattar mest är bemötandet, engagemanget och kunskapen hos handläggare på Länsstyrelsen. Drygt tre av fem är nöjda med hanteringen av sitt ärende som helhet.

De områden som företagen är mindre nöjda med, såsom information, handläggningstider och möjligheten att lämna synpunkter, kommer Länsstyrelsen att prioritera att förbättra.

Det finns flera fördomar om Länsstyrelsen och en av dem är att vi skulle vara krångliga för företag. Det gläder mig att kundundersökningens resultat signalerar motsatsen och att de kommer från de som faktiskt haft med oss att göra. Sedan finns det alltid mer att göra för att bli ännu bättre. Länsstyrelsen ska arbeta för att stärka svensk konkurrenskraft och näringslivsutveckling. Jag vill rikta ett tack alla till de som har tagit sig tid att svara på undersökningen. Nu när vi fått en ökad kunskap om vad företagen tycker kan vi lägga fokus där vi behöver förbättra oss och bli ännu vassare. Vi ska skapa goda förutsättningar för tillväxt, vara effektiva och ge högsta möjliga service utan att tumma på rättssäkerheten. Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Stockholms län, säger landshövding Anna Kinberg Batra.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss