Snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt projekt ska främja cirkulärt byggande i stor skala

Olika generationer flerfamiljshus. Äldre och nya.

Foto: Mostphotos

I bygg- och anläggningsbranschen är intresset för att ställa om till ett cirkulärt byggande stort. Nu startar projektet ”Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt” som samlar både privata byggaktörer, fastighetsägare och kommuner för att skala upp det cirkulära byggandet i Stockholms län.

Ett cirkulärt byggande bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan och i många fall även till minskade kostnader. Omställningen till cirkulärt byggande handlar därför om kostnadseffektivitet, innovation och konkurrenskraft.

Tillsammans med Klimatarena Stockholms företag och kommuner är Länsstyrelsen Stockholm med och skapar en konstruktiv dialog kring cirkulärt byggande i länet.

Länsstyrelsen har i uppgift att främja länets utveckling och främja samverkan mellan olika aktörer. Det här är ett bra exempel på det. Tillsammans med Klimatarena Stockholms engagerade företag och kommuner kan Länsstyrelsen bidra till att vi når miljömålen, förbättrar samhällsplaneringsprocessen och inte minst skapar förutsättningar för tillväxt i länet, säger Louise Schlyter, chef för enheten för klimat och risk på Länsstyrelsen.

Fokus på uppskalning och stadsplanering

Under de senaste åren har fastighetsägare och byggaktörer runtom i landet genomfört pilotprojekt där man använt återbrukat byggmaterial eller försökt bevara tunga delar. Men flera frågor kvarstår för att branschen ska ställa om till ett cirkulärt byggande.

Trots stor marknadspotential är det svårt att få till cirkulärt byggande i industriell skala. I fokus för projektet är därför frågan om hur vi går från pilotprojekt till storskalighet och branschstandard.

Vi vill också utveckla dialogen kring hur ett cirkulärt byggande kan komma in mycket tidigare i den fysiska planeringen än i dag. Nu fördjupas samarbetet med fokus på verkliga stadsplaneringsprojekt, säger Louise Schlyter.

Samarbete kring bygg- och stadsutveckling

Under tre år kommer parterna i projektet ”Klimatarena Stockholm bygger cirkulärt” samarbeta kring olika bygg- och stadsutvecklingsprojekt från sina verksamheter.

Ett cirkulärt byggande innebär för många en ny process som förutsätter nya arbetssätt och samarbetsformer. Projekten kommer att fungera som lärande case för övriga deltagande organisationer på Klimatarena Stockholm.

Projektet pågår från 2024 till 2026 och finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Stockholms anslag för hållbar utveckling samt av deltagande projektpartners.

Projektpartners är:

Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län, Arlandastad Group, Castellum, Fabege, IVL Svenska Miljöinstitutet, Järfälla kommun, Nrep, PEAB, Skanska, Sollentuna kommun, Stockholms stad, Sustainable Innovation och White Arkitekter.

Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm är ett gemensamt initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Syftet är att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

Klimatarena Stockholm Länk till annan webbplats.

Logotyp Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss