Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Antalet öppna drogscener i länet minskar

Flygbild över Stockholm.

Foto: Mostphotos

Antalet öppna drogscener i Stockholms län har minskat både till antal och yta under 2023. Det visar en kartläggning som har gjorts av de aktörer som gemensamt arbetar för att motverka den öppna narkotikahanteringen i länet.

I två år har Länsstyrelsen Stockholm, Polismyndigheten, länets kommuner, Region Stockholm, Kriminalvården och Tullverket arbetat tillsammans för att länets öppna drogscener ska minska i antal. En öppen drogscen beskrivs som en geografisk bestående plats där bruk och försäljning av narkotika sker öppet och skapar otrygghet för omgivningen.

En nyligen gjord kartläggning över hur drogscenerna förändrats i länet under 2023 visar positiva resultat. I dag finns 53 öppna drogscener i 8 av länets 26 kommuner. Det innebär att tio öppna drogscener har arbetats bort under förra året. Resultatet visar också att drogscenerna totalt sett har blivit mindre till ytan samt att inga nya drogscener har tillkommit på andra platser.

Att den öppna droghandeln har pressats tillbaka på flera platser i länet är ett styrkebesked för den regionala samverkan som bedrivs. Droghandeln hänger inte sällan ihop med våldsbrott och det är genom det lokala arbete som polisen bedriver både enskilt och tillsammans med andra som vi når goda resultat, säger Mattias Andersson, regionpolischef i polisregion Stockholm.

Öppna drogscener påverkar känslan av otrygghet

Brottsstatistik visar att de öppna drogscenerna har högre andel våld och skjutningar än andra platser. Det finns också en tydlig skillnad i upplevd trygghet hos allmänheten baserat på hur nära en öppen drogscen man bor. Ju närmare en drogscen man har sin bostad desto större är den upplevda otryggheten. Polisens och länets kommuners regionala trygghetsmätning för 2023 visar att bland personer som har upp till 500 meter till en öppen drogscen upplever 36 procent en otrygghet. Det kan jämföras med att 21 procent i hela länet känner otrygghet i sitt närområde.

Det är mycket tillfredställande att vår samverkan ger resultat. Tillsammans och med systematiskt arbete vänder vi utvecklingen steg för steg och trycker tillbaka droghandeln. Det är glädjande också därför att människors upplevda trygghet ökar markant när den öppna droghandeln minskar, säger landshövding Anna Kinberg Batra.

Stora beslag av narkotika

Även Tullverket visar på framgång i sitt arbete – under 2023 gjorde myndigheten rekordbeslag av narkotika. Totalt beslagtogs 11 ton narkotika under förra året, vilket är en fördubbling jämfört med året tidigare. Framför allt var det en rejäl ökning i de riktigt stora beslagen på mer än 100 kilo narkotika – där beslagen fyrdubblades.

Med de här stora narkotikabeslagen på mer än 100 kilo så är vi verkligen där och stör den organiserade brottsligheten. Narkotikasmugglingen är en stor inkomstkälla för de kriminella gängen, säger Stefan Granath, biträdande avdelningschef på Tullverket.

Kontinuitet i arbetet är avgörande

Förutom stora beslag av narkotika är den lokala samverkan av stor betydelse för att lyckas i arbetet att få bort de öppna drogscenerna. Exempel på sådana insatser är hög närvaro av trygga vuxna, att skapa trevliga aktiviteter på platsen och samverkan mellan olika aktörer på platsen. Att det lokala och gemensamma arbetet prioriteras syns nu på flera håll, bland annat i Stockholms stad som under 2023 arbetat bort fem öppna drogscener.

Vårt mål i Stockholm är tydligt: stockholmarnas trygghet ska öka och brottsligheten ska minska. Vi ser att när flera aktörer kraftsamlar tillsammans så får det effekt. Tillsammans kan vi öka tryggheten, men det kräver att vi bekämpar såväl brotten som brottens orsak. Det är med glädje jag konstaterar att vårt gemensamma arbete kring de öppna drogscenerna ger resultat, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

Likväl är det viktigt att ha kontinuitet i arbetet för att drogscenerna inte ska komma tillbaka.

I Sollentuna jobbade vi bort en öppen drogscen under 2022, men vi lutar oss inte tillbaka. Nu fortsätter vår täta samverkan för att det ska vara en plats där människor kan känna sig tryggare, säger Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna.

Öppna drogscener som försvunnit under 2023

Platser som tidigare definierades som öppna drogscener och som i och med aktivt samverkansarbete har upphört som öppen drogscen under det senaste året anges i tabellen nedan.

Plats

Lokalpolisområde

Kommun

Hallunda C/Norsborg C

Botkyrka

Botkyrka

Ullerudsbacken-Brunskogsbacken

Farsta

Stockholms stad/Farsta

Dalen

Globen

Stockholms stad/Enskede-Årsta-Vantör

Lagaplan

Globen

Stockholms stad/Skarpnäck

Grantorp/Visättra

Huddinge

Huddinge

Skogås C

Huddinge

Huddinge

Vårby C

Huddinge

Huddinge

Dragörgränd

Järva

Stockholms stad/Järva

Nordkapsgatan Husby

Järva

Stockholms stad/Järva

Fisksätra torg

Nacka

Nacka

Det aktörsgemensamma arbetet med att minska antalet öppna drogscener koordineras av samordningskansliet på Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Mer information och kartor över länets öppna drogscener finns på SSR:s webbplats Öppna drogscener.

Webbplatsen Öppna drogscener Länk till annan webbplats.

Kontakt

För kontaktuppgifter till lokala aktörer vänligen kontakta:

Therese Travis
Projektledare vid Samverkan Stockholmsregionen
E-post till Therese Travis

Patrick Widell
Regional brottsförebyggande samordnare på Polismyndigheten
E-post till Patrick Widell

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss