Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kunskap och förberedelser – så hanterar du en samhällskris

Två vattendunkar med ett tänt värmeljus framför.

Foto: Mostphotos

Cyberattacker, påverkansoperationer, elavbrott, översvämningar, våldsbejakande extremism och ytterst krig – riskerna och hoten mot vårt samhälle är många och av olika karaktär. Oavsett hur vi drabbas är det viktigt att du som privatperson, liksom alla samhällsaktörer, har kunskapen och förmågan att hantera olika störningar. I en ny publikation beskriver Länsstyrelsen potentiella hot och kriser som kan drabba länet, hur vi arbetar med krisberedskap och vad du själv kan göra för att utveckla din hemberedskap.

Det säkerhetspolitiska läget har bidragit till att det nu pågår ett omfattande arbete med att bygga upp Sveriges totalförsvar, det vill säga både militärt och civilt. Civilt försvar och krisberedskap handlar om förmågan att förebygga, motstå och hantera olika typer av kriser och störningar i samhället – att ha planer och beredskap för hur samhället ska kunna fungera vid exempelvis it-störningar, elavbrott, bränder och pandemier eller krigsfara och krig. Ibland används samlingsbegreppet civil beredskap för att täcka in allt från kriser i fredstid till krig.

Vi står inför många risker i dag som handlar om allt från virusutbrott och extremväder till organiserad brottslighet. Samhället måste dock fortsätta att fungera även vid kris och i yttersta fall krig. Det innebär bland annat att vi behöver se till att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar och att vår försörjning av livsmedel och dricksvatten kan fortsätta, säger Emma Andersson, som arbetar med civilt försvar och krisberedskap på Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsen arbetar intensivt för att tillsammans med andra samhällsaktörer utveckla och stärka just vår krisberedskap och vårt civila försvar. Myndigheter, kommuner och Regionen har tillsammans med andra organisationer och näringslivet viktiga roller och uppgifter i arbetet med att skapa beredskap och förmåga före, under och efter en kris.

Alla har ansvar i vår beredskap

Men civil beredskap – alltså kunskap om risker och hot mot vårt samhälle och hur vi ska agera för att ta oss igenom dem på bästa sätt – rör alla medborgare. Alla har ett ansvar att efter förmåga vara förberedda vid en eventuell kris. Det innebär till exempel att du som privatperson behöver se över dina egna behov och möjligheter att säkra tillgång till de viktigaste förnödenheterna och bidra till att samhällets alla delar ska fungera så bra som möjligt.

Mot den bakgrunden har Länsstyrelsen Stockholm tagit fram en sammanställning som tar utgångspunkt i myndighetens senaste risk- och sårbarhetsrapport. Förutom risker och hot beskrivs systemet för beredskap, samhällsviktig verksamhet och hemberedskap.

Målgruppen är varje invånare i Stockholms län. Vi vill på ett enkelt och tydligt sätt redogöra för vårt läns främsta risker och hot och ge en bild över hur arbetet med civilt försvar och krisberedskap fungerar, säger Emma Andersson.

Hon fortsätter:

Men vi vill också ge konkreta tips på hur du som privatperson kan förbereda dig inför en samhällsstörning. Det är viktigt och relevant att sprida den kunskapen och öka vår beredskap.

Rapport: Samhällsrisker, sårbarheter och hot i Stockholms län 2023 Länk till annan webbplats.

Säkerhet och beredskap

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss