Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny jämställdhetsstrategi för Stockholms läns organisationer

Två män och två kvinnor sitter runt ett bord och har ett arbetsmöte.

Foto: Mostphotos

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv – det är det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik. För att uppnå detta krävs en gemensam insats av hela samhället. Länsstyrelsen Stockholms nya länsstrategi för jämställdhetsintegrering innehåller mål och förslag till åtgärder för att stötta länets alla aktörer i arbetet för att öka jämställdheten och människors lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter, rättvisa och demokrati. Jämställdhet är också grunden för ett väl fungerande samhälle. För detta krävs ett strategiskt arbete inom samhällets alla delar där så många organisationer som möjligt bidrar aktivt – vilket är en förutsättning för att vi ska uppnå det övergripande målet för jämställdhetspolitiken.

Länsstyrelsen har i uppdrag att ta fram strategier för det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering. Den nya jämställdhetsstrategin visar på vilka områden i samhället som länets organisationer behöver prioritera framföra andra för att få till stånd största möjliga förändring. Dessa tar utgångspunkt i de sex jämställdhetspolitiska delmålen: jämställd makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

"Tillsammans kan vi göra skillnad"

Syftet med strategin är att visa hur organisationer kan bidra till att förbättra jämställdheten i länet. Den anger mål och riktning i arbetet och är vägledande för länets 26 kommuner, statliga myndigheter, civilsamhällets organisationer och näringslivet.

Strategin är tänkt att användas som en gemensam viljeinriktning för organisationer som vill förbättra jämställdheten i Stockholms län. Om alla organisationer strävar efter att komma till rätta med just de prioriteringar som anges i strategin kommer en samhällsförändring att ske. Tillsammans kan vi göra skillnad, säger Patrik Edgren, utvecklingsledare för jämställdhetsintegrering vid Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsens förhoppning är att offentliga och privata organisationer i länet kommer att ansluta sig till strategin. Organisationen kommer då att få processtöd för implementering av strategin i den egna verksamheten och det metodstöd som den behöver.

Rapport: Ett jämställt Stockholms län, länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2024–2027 Länk till annan webbplats.

Anslut din organisation för att bidra till länets jämställdhetsintegrering

Alla organisationer i länet, offentliga och privata, ansluter sig till strategin för jämställdhetsintegrering genom en avsiktsförklaring. Det görs via den nya webbplatsen jamstalltstockholm.se.

Utöver strategin finns på webbsidan även digitala samlingar av handböcker och inspiration som ett stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Webbplatsen Jämställt Stockholm Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss