Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets rapport om granbarkborre i skyddad natur klar – svårigheterna ser olika ut i landet

Gångsystem i bark från granbarkborre.

Gångsystem i bark från granbarkborre. Foto: Mostphotos

Länsstyrelserna följer sedan 2021 årligen upp och planerar arbetet med granbarkborre när det gäller omfattningen på angrepp, spridningsrisk, naturvärden och mål för respektive område. Rapporten för 2023 är nyligen inlämnad till regeringen.

Granbarkborren gör stor skada på granskog och under senare år har angreppen varit mycket omfattande. Det innebär att naturvärden påverkas och stora ekonomiska värden går förlorade. Berörda länsstyrelser har i uppdrag att redovisa vad de har gjort för att hantera granbarkborrar i naturreservat och andra skyddade områden.

Rapporten bygger på underlag från länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

Svårigheterna med att hantera granbarkborre i skyddade områden är fortfarande mycket stora i Östergötland, Södermanland, Stockholm, Uppsala och Västmanlands län. Söder och väster därom är angreppen mindre och varierande medan problemen minskar i stora delar av Götaland och i Värmland, säger chefen för naturförvaltningsenheten i Kronobergs län, Jesper Witzell, som har sammanställt årets rapport.

I bekämpningen används många olika metoder och när man fattar beslut om nya områdesskydd ser man till att det går att hantera oönskade angrepp av granbarkborre.

Skadorna ställer också till det för friluftslivet med granbarkborreangripna träd längs vandringsleder och vid rastplatser. Samtliga länsstyrelser arbetar både med trädsäkring och med information om risker till besökare, menar Jesper Witzell.

Granbarkborre i skyddad natur 2023 – redovisning av länsstyrelsernas uppdrag i regleringsbrevet Länk till annan webbplats.

Granbarkborre i Stockholms län

Granbarkborren fortsätter att ställa till med skador i Stockholms län. Länsstyrelsen Stockholms arbete handlar främst om att förebyggande hantera träd som kan utgöra risk för besökare och byggnader i och i anslutning till de områden som vi förvaltar. Länsstyrelsen Stockholm följer även händelseutvecklingen genom flyginventering över de mest drabbade områdena.

Granbarkborrar i naturreservat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss