Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktörer i Östra civilområdet övade värdlandsstöd och storskalig utrymning

Ett drygt tjuotal människor sitter och står i ett mötesrum med whiteboards och kartor på väggarna. De övar värdlandsstöd och storskalig utrymning och inkvartering.

Aktörer i Östra civilområdet övade den 16 och 17 november värdlandsstöd och storskalig utrymning och inkvartering. Foto: Östra civilområdeskansliet.

Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsen Gotland, kansliet för Östra civilområdet och flera andra aktörer i Östra civilområdet övade den 16-17 november värdlandsstöd och storskalig utrymning och inkvartering. Övningen bidrog till att stärka aktörernas samlade förmåga att genomföra dessa uppgifter i händelse av höjd beredskap.

Aktörer i Stockholms län och Länsstyrelsen Gotland genomförde den 16 och 17 november en gemensam totalförsvarsövning. Temat för övningen var värdlandsstöd och storskalig utrymning och inkvartering.

Båda dessa uppgifter är komplexa och involverar en lång rad samhällsaktörer. Därför var det viktigt att samla aktörer i Östra civilområdet för att öva tillsammans. Övningen gjorde att vi tog ytterligare ett gemensamt steg i att se vilken aktör som behöver göra vad om samhället med gemensamma krafter skulle behöva utrymma exempelvis en större stad, eller ge stöd till utländska trupper vid höjd beredskap, säger Gunilla Runberg, kanslichef för Östra civilområdet.

Övningen genomfördes parallellt med Försvarsmaktens övning Geltic Bear. Scenariot hade tagits fram av Försvarsmakten, Mellersta militärregionen, och utgick från ett läge där Regeringen fattat beslut om höjd beredskap.

Följande aktörer medverkade med representanter under de två övningsdagarna:

  • Kansliet för Östra civilområdet
  • Länsstyrelsen Gotland
  • Länsstyrelsen Stockholm
  • Samverkan Stockholmsregionens samordningskansli
  • Försvarsmakten, Mellersta militärregionen (MR M)
  • Polisregion Stockholm
  • Stockholms stad
  • Trafikverket
  • Tullverket
  • Region Stockholm.

Övningen genomfördes i Länsstyrelsen Stockholms lokaler. Deltagande aktörer fick under övningsdagarna även möjlighet att informera varandra om respektive aktörs arbete inom totalförsvarsområdet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss