Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktörer i länet övade terrorscenario

Många människor i suddigt fotografi.

Foto: Mostphotos

Flera aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR) genomförde tidigare idag en terrorövning. Syftet var att stärka den gemensamma förmågan att hantera terrorattentat och dess konsekvenser för länet.

Arbetet för att höja länets aktörers gemensamma förmåga att hantera terrorattentat och liknande tidskritiska händelser är en viktig del i krisberedskapsarbetet i länet. Därför genomfördes tidigare idag en övning på Länsstyrelsen i Stockholm. Ett 80-tal deltagare från bland annat kommuner i länet, Länsstyrelsen, Region Stockholm, Försvarsmakten, räddningstjänster och Polisen deltog.

”Länets aktörer har visat ett stort intresse för att delta i övningen och det visar på styrkan i SSR. Genom att öva tillsammans blir vi bättre förberedda på att hantera konsekvenserna av denna typ av händelser, både på kort och lång sikt. Det är i förlängningen till gagn för länets invånare,” säger länsöverdirektör Åsa Ryding, som också är ordförande för SSR.

Övningen anordnades av Samverkan Stockholmsregionens samordningskansli och har planerats i samråd med det internationella nätverket Counter Terrorism Preparedness Network (CTPN), där SSR ingår.

”Den höjda terrorhotnivån och ett försämrat säkerhetsläge i vår omvärld innebär att det är viktigt att samla aktörer inom SSR för att öva på att hantera terrorhändelser. Övningen har stärkt vår förmåga att tillsammans hantera denna typ av händelser”, säger Mikael Jeppson, samordningschef för SSR.

Det här är Samverkan Stockholmsregionen

Samverkan Stockholmsregionen består av 37 aktörer som samverkar för att hantera samhällsstörningar i Stockholms län. Tillsammans har aktörerna utvecklat en modell för regional samverkan med gemensamma mål, metoder och resurser som underlättar en samordnad planering inför och hantering av samhällsstörningar.

Ingår gör förutom Länsstyrelsen även länets 26 kommuner, Mellersta militärregionen, Kustbevakningen, Polisen, Region Stockholm, SOS Alarm, Trafikverket, räddningstjänst och Stockholms hamnar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss