Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen prövar förmågan att rapportera under höjd beredskap

Under 2023 deltar kansliet för Östra civilområdet och Länsstyrelsen Stockholm, tillsammans med majoriteten av aktörerna i den svenska beredskapsstrukturen, i aktiviteter kopplade till regeringsuppdraget att pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap.

Inom ramen för regeringsuppdraget har ett antal övningar och kunskapshöjande aktiviteter genomförts för att stärka det civila försvaret.

För att försvara Sverige krävs både beredskap och förmåga. Alla som ingår i det civila försvaret behöver därför vara väl förberedda på sina uppgifter. För oss i Östra civilområdet är övningar en viktig del i våra förberedelser. De bekräftar vår förmåga, men ger även värdefull kunskap om hur vi kan utveckla och stärka den ytterligare, säger Gunilla Runberg, kanslichef för det Östra civilområdets samordningskansli.

Flera övningsaktiviteter

Arbetet med att pröva rapporteringsvägar och framtagande av samlade lägesbilder under höjd beredskap genomförs i tre steg:

  1. ett sambandsprov
  2. en övning där lägesbilder rapporteras genom den svenska beredskapsstrukturen
  3. en avslutande övning för operativa chefer med fokus på erfarenhetshantering.

I övningen med lägesbilder har flera verksamheter på Länsstyrelsen Stockholm testat sina kunskaper, rutiner och utrustning.

Utifrån de givna förutsättningarna genomförde vi, tillsammans med aktörer i länet, övningen på ett både snabbt och lösningsorienterat sätt. Ett stort tack till alla som deltog i övningen! säger Henrik Häggström, försvarsdirektör, Länsstyrelsen Stockholm.

Efter den sista övningsaktiviteten analyseras och sammanställs resultatet inför MSB:s och Försvarsmaktens redovisning till Regeringskansliet den 1 april 2024.

Uppdraget är ett viktigt verktyg i arbetet med att implementera den nya beredskapsstrukturen. Resultatet bidrar till att utveckla och stärka Sveriges totalförsvar.

Civilområden del av struktur för civilt försvar och krisberedskap

Sverige har sedan den 1 oktober 2022 en ny struktur för civilt försvar och krisberedskap där 60 myndigheter är uppdelade på tio beredskapssektorer med en myndighet som utpekad sektorsansvarig.

Därtill har länsstyrelserna delats in i sex civilområden med en ansvarig länsstyrelse per civilområde. I Östra civilområdet ingår Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen Gotland. Länsstyrelsen Stockholm är civilområdesansvarig länsstyrelse.

Strukturen innebär till del nya bestämmelser vad gäller rapportering och informationsskyldighet under höjd beredskap.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss