Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fördelningen av nyanlända mellan kommuner i Stockholms län 2024

Flygbild över Stockholm

Foto: Christina Fagergren

Nästa år kommer 524 nyanlända personer att anvisas till Stockholms län, enligt regeringens beslut. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om fördelningen mellan länets kommuner.

Totalt omfattas 2 800 nyanlända av anvisningar till hela landet. Av dessa ska 524 anvisas till Stockholms län.

Anvisningarna görs med stöd av bosättningslagen, som syftar till en jämnare fördelning av mottagandet mellan kommuner samt att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället.

Stockholms län kommer nästa år att ta emot knappt 19 procent av det totala mottagandet i landet. Det är en minskning både i antal och andel i jämförelse med årets mottagande. Länets mottagande av anvisade är nu det lägsta sedan bosättningslagen infördes 2016. Det har resulterat i att fem kommuner inte kommer få något mottagande av anvisade nästa år.

Vid beslut om fördelningen av nyanlända till kommunerna, så kallade kommuntal, använder Länsstyrelsen den statistiska fördelningsmodell som också ligger till grund för regeringens beslut om länstal. Fördelningsmodellen tar hänsyn till kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar och befolkningsstorlek. Men också det övriga mottagandet, vilket bland annat omfattar nyanlända som ordnar bostad på egen hand (självbosatta). Efter dialog med länets kommuner är Länsstyrelsens sammantagna bedömning att detta medför den bästa helheten för länet.

Förutom mottagandet av nyanlända ska kommunerna vara beredda att ta emot skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet även nästa år. Det är personer från Ukraina som har fått tillfällig skydd i Sverige. Migrationsverket har föreslagit att drygt 600 skyddsbehövande ska kunna anvisas till länets kommuner, som då har ansvar att ordna boende för dessa. I länet bor även skyddsbehövande som har ordnat boende på egen hand.

Kommuntal år 2024 i Stockholm län

Botkyrka: 0

Danderyd: 16

Ekerö: 14

Haninge: 15

Huddinge: 7

Järfälla: 0

Lidingö: 16

Nacka: 44

Norrtälje: 27

Nykvarn: 5

Nynäshamn: 7

Salem: 5

Sigtuna: 0

Sollentuna: 2

Solna: 32

Stockholm: 216

Sundbyberg: 7

Södertälje: 0

Tyresö: 18

Täby: 33

Upplands Väsby: 1

Upplands-Bro: 0

Vallentuna: 15

Vaxholm: 5

Värmdö: 21

Österåker: 18

Totalt: 524

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss