Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljningen av arbetet med att minska öppna drogscener i länet fortsätter

Tecknad illustration av en t-banenedgång i en vägkorsning sommartid

Illustration: Ina Lindberg, Gullers Grupp

Antalet öppna drogscener, alltså platser där bruk och försäljning av narkotika sker öppet och som kan uppfattas som otryggt för allmänheten, har i år minskat med en plats. Det framkommer i kartläggningen av öppna drogscener för 2023 i Stockholms län.

Länsstyrelsen Stockholm, Polismyndigheten, länets kommuner, Region Stockholm, Kriminalvården och Tullverket arbetar tillsammans mot den öppna narkotikahanteringen som pågår i länet. En viktig del i detta är att minska antalet öppna drogscener, det vill säga en geografisk bestående plats där bruk och försäljning av narkotika sker offentligt och uppfattas som problematisk av myndigheter eller allmänheten. Syftet är bland annat att det offentliga ska ta tillbaka kontrollen över platserna så att alla som bor och verkar där ska kunna känna sig trygga.

Den nya kartläggningen visar att antalet drogscener i Stockholms län de senaste två åren har minskat med en plats, från 64 till 63. Tolv platser som tidigare har klassats som en öppen drogscen har upphört och andra tillkommit.

De återkommande kartläggningarna och den regionala uppföljningen ger ett stöd till lokala analyser, som är viktiga för att identifiera vilka åtgärder och samverkansaktörer som behövs för arbetet på den specifika platsen, säger Mikael Jeppsson, samordningschef för Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Resultatet från årets kartläggning visar att det går att vända utvecklingen med gemensam kraft. Samtidigt ser vi att nya drogscener har tillkommit och det visar att mer förebyggande arbete är nödvändigt och fortsatt är mycket viktigt, fortsätter han.

Kartläggningen visar också att

  • det finns en koppling mellan skjutvapenvåldet och de öppna drogscenerna
  • narkotikabrott och våldsbrott generellt har en högre koncentration på dessa platser än på andra platser i länet
  • boende i närheten av öppna drogscener upplever större problem med öppen narkotikahandel än vad man gör på andra platser i länet.

Lägesbilden ger en sammantagen bild för länet, men är också uppdelad på lokalpolisområden och per öppen drogscen. Vår förhoppning är att underlaget blir en del av den löpande uppföljningen i länet och gemensamma lokala åtgärder så att vi på sikt kan nå målet att kraftigt minska de öppna drogscenerna både till antal och yta. Men också givetvis att minska brottsligheten och öka tryggheten på platserna, säger Therese Travis, projektledare.

Rapport: Öppna drogscener – Kartläggning och uppföljning i Stockholms län 2023

Polismyndighetens pressmeddelande: Kartläggning av öppna drogscener 2023 | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss