Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny lägesbild: Kapaciteten i länets elnät måste förstärkas rejält till 2030

Upplysta flerbostadshus vid vatten på kvällen.

Foto: Mostphotos.

Effektbehovet för el förväntas öka med 30 procent till 2030. Utbyggnadsplaner finns men osäkerheterna kring genomförandet är många. Nu krävs bred samverkan så att förstärkningar i elnätet kan färdigställas i tid. Det visar lägesbilden som Region Stockholm och Länsstyrelsen tagit fram tillsammans med aktörer i länet.

Redan idag är elnätet i Stockholms län ansträngt. Ett välfungerande elsystem är en förutsättning för att kunna öka takten i den gröna omställningen. När samhällets elbehov växer behöver både elproduktion och överföringskapacitet utvecklas i takt.

Ett mer robust elsystem är möjligt om vi gör det tillsammans och betraktar utbyggnaden av försörjningskapaciteten som en grundförutsättning för länets fortsatta utveckling. Det är en gemensam samhällsutmaning som kräver att elförsörjningsfrågan prioriteras och hanteras med ett helhetsperspektiv, säger landshövding Anna Kinberg Batra.

I dag pågår flera utbyggnadsprojekt i länet som ska öka överföringskapaciteten i elnätet till 2030. Men risken för förseningar är överhängande på grund av utdragna processer.

Konsekvenserna kan bli betydande om vi inte lyckas tillgodose länets elbehov. Det kan påverka omställningen till en elektrifierad fordonsflotta, den gröna omställningen inom industrin, infrastruktur- och byggprojekt med mera. En kommuns utveckling riskerar att fördröjas om detaljplaner och exploateringsprojekt skjuts på framtiden.

Vi behöver hitta och enas om framkomliga och tidseffektiva lösningar för att realisera förstärkningar av elsystemets infrastruktur. För det behövs en gemensam syn på de aktuella utmaningarna i elsystemet och en acceptans hos berörda intressenter. Vi ser framemot en bredare dialog med kommuner, näringsliv, myndigheter och andra regional aktörer, säger regiondirektör Emma Lennartsson.

För att gemensamt möta utmaningarna angående länets elförsörjning bildades i våras Regionalt elförsörjningsforum Stockholms län (REST). En ambition med nätverket är att åstadkomma stärkt dialog mellan berörda aktörer i länet. Ett första steg har varit att ta fram en gemensam lägesbild inför det fortsatta arbetet.

Lägesbilden presenterades i samband med ett seminarium fredagen 10 november och finns här för nedladdning. I nätverket REST ingår, förutom Region Stockholm och Länsstyrelsen, Ellevio, E.ON Energidistribution AB, Energimyndigheten, Stockholm Exergi, Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution.

Läs rapporten: Elförsörjning i Stockholms län. En lägesbild av kapaciteten för samhällets elektrifiering Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stefan Blomqvist

Energi- och klimatstrateg

Peter Karnung

Regionplanerare

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss