Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter varg i Norrtälje är avslutad

Under perioden 9–31 oktober har skyddsjakt efter en varg varit tillåten inom ett avgränsat område i Norrtälje kommun. Trots att ingen varg har fällts avslutas skyddsjakten i enlighet med Länsstyrelsens beslut.

Den 9 oktober 2023 fattade Länsstyrelsen Stockholm beslut om skyddsjakt efter en varg i ett avgränsat område norr om Norrtälje och delar av Väddö. Anledningen till beslutet var att flera fårangrepp som resulterat i stora skador skett under kort tid.

Skyddsjakten har nu slutat att gälla utan att en varg har kunnat fällas. Länsstyrelsen kommer inte att förlänga beslutet om skyddsjakt. Anledningen är att det inte har skett några nya fårangrepp under tiden som beslutet om skyddsjakten har gällt samt att betessäsongen lider mot sitt slut.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss