Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet mobiliserar mot våldsutvecklingen

Stockholm sedd från ovan under nattetid när det är mörkt ute.

Foto: Mostphotos

Mer effektiv hantering av individärenden, lägesbilder över organisationsgränser och samordnad kommunikation. Det är tre åtgärder som Polisen, Länsstyrelsen och övriga aktörer i Samverkan Stockholmsregionen (SSR) nu kommit överens om för att ytterligare motverka våldsutvecklingen. För att genomföra åtgärderna och snabbt omhänderta kommande behov startade berörda aktörer inom SSR den 16 oktober upp ett gemensamt center.

För att bromsa våldsutvecklingen så behöver aktörer i hela länet nu mobilisera sina krafter tillsammans. Länsstyrelsen, kommuner, Polisen och andra aktörer har därför kommit överens om att förstärka vårt befintliga samarbete genom att snabbt vidta en rad åtgärder, säger Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholms län.

Överenskommelsen utgörs av en gemensam inriktning med flera delar som alla 37 aktörer inom den aktörsgemensamma plattformen Samverkan Stockholmsregionen (SSR) nu har ställt sig bakom.

Effektiv hantering av individärenden

Polisen och länets kommuner ska hitta lösningar för att hantera individärenden mer effektivt och under alla tider på dygnet, det kan exempelvis handla om unga personer som riskerar att utsättas för brott eller begå brott. Målet är bland annat att polisen snabbare ska komma i kontakt med rätt socialjour i länets 26 kommuner.

Lägesbild över organisationsgränser

Flera aktörer har även efterfrågat en operativ lägesbild som spänner över organisationsgränser i länet och som ger de olika perspektiv som behövs. Inriktningen innebär att berörda aktörer regelbundet ska ta fram en sådan samlad lägesbild.

Med en aktuell helhetsbild kan länets aktörer lättare koordinera sitt arbete och genomföra rätt åtgärder som stävjar våldsutvecklingen, säger Anna Kinberg Batra.

Samordnade kommunikationsinsatser

Inriktningen slår också fast att länets aktörer ska samordna sina kommunikationsinsatser för att visa att samhället står enat mot våldsutvecklingen. Det innebär bland annat att stärka förtroendet för samhällets insatser, motverka desinformation och underlätta för målgrupper som är i behov av stöd.

En insats i linje med inriktningen är 'Gängsnacket' Länk till annan webbplats., länsstyrelsernas och Polisens nya informationsmaterial. Det riktar sig direkt till föräldrar och andra vuxna med råd om hur de kan upptäcka att barn i deras närhet riskerar att dras in i gängkriminalitet, säger Anna Kinberg Batra.

Nära samverkan

För att skynda på arbetet med åtgärderna i inriktningen startade Polisen, Länsstyrelsen och andra berörda aktörer inom SSR den 16 oktober upp ett gemensamt center: ROC – Regionalt Operativt Center. Aktörerna kommer tillsammans att forma hur arbetet i centret bedrivs.

Centret kommer även fånga upp nya behov och hantera dem direkt när de uppstår. Det här är ett viktigt steg för att vända våldsutvecklingen och skapa ett tryggt och säkert län, säger Anna Kinberg Batra.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss