Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Oförändrat antal familjegrupper av lodjur och varg i länet

Varg.

Foto: Mostphotos

Liksom förra året har Stockholms län 4,5 familjegrupper av lodjur och delar ett vargrevir med Södermanlands län. Det framkommer i sammanställningen av senaste säsongens rovdjursinventering.

Under rovdjursinventeringen (1 oktober–28 februari för lodjur och 1 oktober–31 mars för varg) ska länet sökas av för att hitta och kvalitetssäkra vargrevir, föryngringar och familjegrupper av varg och lodjur. Inventeringen ger kunskap om stammarnas storlek, var de lever och hur de utvecklas över tid – vilket i sin tur är av betydelse för att det ska kunna bedrivas en ansvarsfull och hållbar förvaltning av arterna.

Inventeringen sker genom insamling av spillning och genom de 50-tal viltkameror som Länsstyrelsen satt upp runtom i länet. När det finns snö sker även spårning med hjälp av Länsstyrelsens besiktningshund och fältpersonal. Även allmänhetens inrapporterade observationer av rovdjur via webbplatsen skandobs.se och appen Skandobs Touch är till stor hjälp. Under inventeringssäsongen 2022–2023 fick Länsstyrelsen in 522 rapporter från allmänheten.

Lodjur på flera platser

Under säsongen har familjegrupper av lodjur (hona med unge) kvalitetssäkrats på 18 platser i länet. Baserat på gällande regelverk och avståndskriterier samt att två av familjegrupperna delas med Uppsala län och en med Södermanlands län ger det ett inventeringsresultat på 4,5 familjegrupper av lodjur i Stockholms län.

Stockholms län ligger därmed över den regionala miniminivån på 3,5 familjegrupper, det vill säga det antal som krävs för att lodjurspopulationen ska ha gynnsam bevarandestatus, men fortfarande något under den regionala förvaltningsnivån som är 5–7 familjegrupper.

Vargrevir i sydvästra delen av länet

När det gäller varg finns reviret i Sjunda, i sydvästra delen av länet, fortfarande kvar. Eftersom reviret delas med Södermanlands län ger oss ett inventeringsresultat på ett halvt vargrevir.

Sjundareviret har en familjegrupp med föryngring (minst tre vargar, varav minst en revirmarkerar), vilket innebär att Stockholms län håller sig inom förvaltningsnivån för varg. Förra årets föryngring, det vill säga de valpar som föddes våren 2022, innebär att det är femte gången det fötts valpar inom Sjundareviret sedan 2015.

I början av inventeringssäsongen 2022–2023 kvalitetssäkrades en ensam varg i området runt Sigtuna. Senare delen av inventeringssäsongen har vargen dock inte återfunnits i länet.

Inventering av stora rovdjur: Inventeringssäsongen 2022–2023 Länk till annan webbplats.

Rovdjursinventering

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss