Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Minister och generaldirektör i samtal om Nato och civilt försvar

Almedalen i Visby, Gotland.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelserna är på plats i Almedalen! Den 29 juni bjuder landets länsstyrelser in till tre gemensamma seminarier. Samtalen har två teman i fokus: återuppbyggnaden av Sveriges civila försvar och ett hållbart skogsbruk, sett ur både ekologisk och ekonomisk synvinkel.

Landets 21 länsstyrelser gör även i år gemensam sak genom att arrangera seminarier tillsammans under Almedalsveckan. I det första seminariet, Hur påverkar ett Natomedlemskap utvecklingen av det civila försvaret? deltar Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Anneli Hulthén, landshövding och civilområdeschef för Södra civilområdet och Magnus Christiansson, lektor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.

Länsstyrelserna och andra aktörer i det civila försvaret har fått upp farten i uppbyggnaden av ett nytt civilt försvar. Men går det tillräckligt snabbt och finns det något som behöver göras annorlunda för att leva upp till Natos:s krav? Det är två av frågorna som panelisterna kommer att belysa under seminariet, säger Jonas Johansson, kommunikationschef vid Länsstyrelsen Stockholm.

Så kan kulturarvet skyddas i krig

En del i uppbyggnaden av det civila försvaret handlar om skydd av kulturarv i krig. Här har länsstyrelserna viktiga uppgifter i form av att välja ut, märka upp och planera för undanförsel av kulturegendomar – något som kommer att avhandlas under det andra seminariet, Så skyddas det svenska kulturarvet vid väpnad konflikt.

Deltar gör Anneli Bergholm Söder, länsråd på Länsstyrelsen Gotland, Magnus Hjort, vik. generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar, Patrik Oksanen, journalist och senior rådgivare på tankesmedjan Fores, Susanne Thedéen, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet och Anna McWilliams, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Åhörarna kommer att få veta mer om hur länsstyrelserna och andra aktörer jobbar med att skydda vårt fysiska kulturarv, bland annat här på Gotland, men även hur främmande makt kan försöka att påverka berättelsen om Sveriges kulturarv och historia, säger Thomas Zielinski, kommunikationschef vid Länsstyrelsen Gotland.

Naturvärden och skogsproduktion i balans?

I länsstyrelsernas tredje seminarium, Vem äger rätten till skogen? riktas blicken mot Sveriges enorma skogsområden och en återkommande fråga: intressekonflikten mellan naturvärden och skogsproduktion. Medverkar gör Jonas Löfstedt, regionchef för Skogsstyrelsen region Mitt, Karin Perers, ordförande för Mellanskog, Georg Andrén, landshövding i Värmlands län och Peter Roberntz, senior skogsrådgivare på Världsnaturfonden.

Ambitionen med seminariet är bland annat att ge markägare nya perspektiv på frågan om det är möjligt att hitta lönsamhet i ett biologiskt hållbart skogsbruk. Vi vill också belysa vilken roll myndigheter kan spela i frågan, säger Erik Bergman, kommunikationschef vid Länsstyrelsen Västmanland.

Program för länsstyrelsernas seminarier

Seminarierna går av stapeln i Visby på Korsgatan 4 i landshövdingeresidensets trädgård, torsdagen den 29 juni. Moderator är Max Landergård.

Några länsstyrelser arrangerar även egna seminarier under Almedalsveckan. Dessutom deltar medarbetare i andra aktörers evenemang.

Välkommen att lyssna på plats i Visby!

Almedalsveckans officiella program Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss