Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet fortsätter stödja elektrifiering i länet

Uppradade elbilar laddas.

Foto: Mostphotos

Åtgärder för laddinfrastruktur är med stor majoritet den kategori som ger flest ansökningar till investeringsstödet Klimatklivet. Under de åtta år som stödet har gått att söka har 83 procent av alla beviljade åtgärder i Stockholms län gått till aktörer som arbetar med just detta. Nu finns en ny chans för lokala och regionala aktörer som etablerar laddinfrastruktur, eller andra åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet, att söka stödet.

Sedan Klimatklivet instiftades 2015 har över 700 åtgärder för laddinfrastruktur med ett sammanlagt stödbelopp på drygt 230 miljoner kronor beviljats i Stockholms län. I praktiken har det resulterat i 13 706 laddpunkter, varav 4 941 publika, vid till exempel viktiga knutpunkter, befintliga tankstationer, parkering på gatan och i garage samt vid idrottsanläggningar.

”Intresset för etablering av laddinfrastruktur är stort. Det är utan konkurrens den åtgärd som flest aktörer söker stöd för. De senaste åren har vi dessutom sett fler ansökningar för snabbladdningspunkter med hög effekt för att också möta behovet av elektrifieringen av tunga fordon. Det finns en stor potential för elektrifiering av transportsektorn inom Klimatklivet. Utöver laddinfrastruktur för vägtrafiken pågår det även satsningar inom sjötrafik där fartyg och hamnar elektrifieras”, säger Lovisa Larsson, handläggare på enheten för klimat och risk på Länsstyrelsen Stockholm.

Elektrifiering av transportsektorn är central för att Sverige ska nå sina klimatmål. Antal laddbara fordon ökar i snabb takt och en god tillgång till laddinfrastruktur för elfordon är en förutsättning för elektrifieringen av samhället. Det behovet är också något som understryks i Länsstyrelsens rapport ”Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel” från 2020.

”I år kommer Länsstyrelsen att uppdatera den regionala planen för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Syftet med uppdateringen är att tydliggöra den utbyggnad som behövs i vårt län för att skapa tillfredsställande tillgänglighet till publik snabbladdning och tankning av förnybara drivmedel i länet för att kunna nå de nationella klimat- och miljömålen. Dessutom ska uppdateringen ge mer detaljerat underlag för kommuner och privata aktörer som vill etablera publik ladd- och tankinfrastruktur”, säger Lovisa Larsson.

Ny sökomgång inom Klimatklivet

Nästa möjlighet att söka investeringsstöd från Klimatklivet sker efter sommaren. Ansökningsperioden är öppen 18 september–29 september 2023.

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Även du som är jordbrukare kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

För att bli beviljad stöd behöver åtgärden vara lokalt eller regionalt förankrad och ligga i linje med länets klimat- och energistrategi. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Ansökningarna granskas regionalt av respektive länsstyrelse, sedan är det Naturvårdsverket som fattar beslut. Preliminärt kommer besluten för höstens ansökningsomgång i början på 2024. Åtgärden får inte vara påbörjad innan beslut har getts från Naturvårdsverket.

Klimatinvesteringsstöd – information om Klimatklivet

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss