Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Stockholm medverkar i Almedalen 2023

Almedalen i Visby på Gotland.

Foto: Mostphotos

Under Almedalsveckan i Visby den 27 juni till 1 juli medverkar landshövding Anna Kinberg Batra och andra medarbetare från Länsstyrelsen i seminarier som hanterar frågor inom hållbart byggande, integration samt digitala betalningar och digital inkludering. Dessutom arrangerar länsstyrelserna tre gemensamma seminarier.

Länsstyrelsen Stockholm i Almedalen:

Att mötas – vägen till integration?

Vad spelar mellanmänskliga möten mellan nyanlända och etablerade svenskar för en lyckad integration? Som vi vet visar forskning på att social inkludering ökar välmåendet, ger bättre språkkunskaper, och ökar chanserna att komma in på arbetsmarknaden.

Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Linnéa Sveide, enheten för integration
Arrangör: UNHCR, FN:s flyktingorgan
När: 28 juni, kl. 13.00–13.45
Var: Skeppsbron, H111

Digitalisering – men inte för alla. Hur bryter vi utanförskapet?

Det sker en snabb digital utveckling i samhället. Men alla hänger inte med. Och det har skapat ett utanförskap – som innebär att mer än sex procent av invånarna i Sverige saknar tillgång till teknik, förmåga och kunskap att tillgodogöra sig dagens alltmer digitala samhällstjänster. Hur ökar vi den digitala inkluderingen i Sverige? Hur kan den politiska riktningen främja insatser som gör skillnad på riktigt?

Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Anna Kinberg Batra, landshövding
Arrangör: Telia
När: 29 juni, kl. 10.15–11.00
Var: S:t Hansgatan 9, ”Rosenhill trädgård”

Hur kan vi utgå från det befintliga för att öka byggandet utan att bygga nytt?

99 procent av bebyggelsen är redan byggd och flera hävdar att vi har de kvadratmeter som vi behöver även om de används på fel sätt. Vår planerings- och byggprocess utgår dock från linjär nyproduktion. Hur svänger vi om till en cirkulär process som utgår från det befintliga och minskar rivandet?

Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Anna Conzen, tillväxtdirektör
Arrangör: Sustainable Innovation
När: 29 juni, kl. 14.15–15.00
Var: Fartyg, Teaterskeppet, ”Stora matsalen”

Hur gör vi digitala betalningar möjliga för fler?

Betalningsmarknaden har digitaliserats i snabb takt och genomslaget för digitala betalningssätt har varit genomgripande. Digitala betalningar förutsätter att användaren kan, och vill, hantera digitala verktyg. Hur kan digitala betaltjänster göras tillgängliga för fler?

Medverkande från Länsstyrelsen Stockholm: Anna Kinberg Batra, landshövding/särskild utredare betalningsutredningen
Arrangör: Länsstyrelserna i Stockholms, Gotlands, Örebro och Skåne län
När: 29 juni, kl. 16.00–17.00
Var: Korsgatan 4, trädgården i landshövdingens residens

Länsstyrelsernas gemensamma seminarier:

Hur påverkar ett Natomedlemskap utvecklingen av det civila försvaret?

Att kunna ge och ta emot stöd är en hörnsten i svensk säkerhetspolitik. Med anledning av det aktuella säkerhetspolitiska läget, den ökande takten i uppbyggnaden av totalförsvar samt ett annalkande Natomedlemskap behöver Sverige även genomföra en avsevärd förmågehöjning inom det civila försvaret.

När: 29 juni, kl. 12.30–13.15
Var: Korsgatan 4, trädgården i landshövdingens residens

Så skyddas det svenska kulturarvet vid väpnad konflikt

Hur skyddar vi vårt kulturarv? Samtidigt som Sverige rustar den militära förmågan pågår ett arbete med att stärka landets civila beredskap inom ramen för ett nytt totalförsvar.

När: 29 juni, kl. 13.30–14.15
Var: Korsgatan 4, trädgården i landshövdingens residens

Vem äger rätten till skogen?

Hur ser intressekonflikten mellan naturvärden och skogsproduktion ut, går det att kombinera produktion och miljömålet Levande skogar? Hur kan markägare och myndigheter arbeta tillsammans för att bevara både arbetstillfällen och biologisk mångfald?

När: 29 juni, kl. 14.30–15.15
Var: Korsgatan 4, trädgården i landshövdingens residens

Almedalsveckans officiella program Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss