Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen kraftsamlar mot det grova våldet

Erik Widstrand, biträdande tillförordnad regionpolischef Region Stockholm, Anna Kinberg Batra, landshövding och Mattias Andersson, tillförordnad regionpolischef.

Erik Widstrand, Anna Kinberg Batra och Mattias Andersson. Foto: Länsstyrelsen Stockholm

Efter flera dödliga våldsbrott med anknytning till kriminella gäng, senast i Farsta där ett dödsoffer bara var 15 år, vill landshövdingen nu samla olika aktörer för att se hur Stockholms län kan agera mer samlat mot gängbrottslighet. Det är en av slutsatserna efter måndagens möte där tillförordnad regionpolischef Mattias Andersson och Erik Widstrand, biträdande tillförordnad regionpolischef, redogjorde för polisens arbete med anledning av helgens våldsdåd i Stockholmsområdet.

Stockholm ska vara tryggt för alla. Vår trygghet utmanas nu av gängbrottsligheten som kryper allt längre ned i åldrarna. Den utvecklingen måste brytas. Polis och rättsväsende har viktiga roller, men jag vill samla fler aktörer som har ansvar att arbeta förebyggande, säger landshövding Anna Kinberg Batra.

Länsstyrelsen har redan i dag ett omfattande arbete där myndigheten samlar aktörer kring olika former av brottsförebyggande arbete. I detta har länets kommuner, civilsamhälle och näringsliv visat stort engagemang och de lägger stora resurser på att skapa ett långsiktigt säkrare och tryggare Stockholms län. Ändå ser Länsstyrelsen nu behov av ytterligare insatser.

För att se hur aktörerna tillsammans kan öka ansträngningarna i det förebyggande arbetet bjuder landshövding Anna Kinberg Batra in justitieministern och polisen till ett möte. Även nyckelaktörer inom psykiatri, skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, och civilsamhälle som arbetar med barn och unga bjuds in. Mötet kommer att äga rum i samband med skolstarten efter sommarlovet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss