Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Behov av aktivt arbete för att skapa ett hållbart friluftsliv

Person cyklar mountainbike över en gräsmatta i naturen. I förgrunden syns en maskros med frökapslar.

Foto: Mostphotos

Att bidra till att fler människor hittar ut i naturen och har möjligheten att utöva ett rikt och varierat friluftsliv på jämlika villkor är några av syftena med länets friluftslivsstrategi. För att det ska bli verklighet krävs att vissa åtgärder genomförs. De presenteras nu i en handlingsplan, som Länsstyrelsen tagit fram i dialog med andra aktörer som arbetar för ett aktivt friluftsliv.

Naturen ska vara tillgänglig för alla. Den regionala strategin för friluftsliv, som Länsstyrelsen tog fram för två år sedan, ska bidra till just det genom att utgå från de behov och förutsättningar som finns i Stockholms län.

Friluftslivsstrategin har tre strategiska fokusområden: ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete med friluftslivet, ett jämlikt friluftsliv som främjar hållbara livsstilar samt innovation och dialog för ett hållbart friluftsliv. I den tillhörande handlingsplanen som nu lanseras presenteras åtgärder inom varje fokusområde som tillsammans ska bidra till fortsatt utveckling av arbetet med friluftsliv i länet.

Exempel på sådana åtgärder är att arbeta för en organisering av vandringsleder i länet och att samverka med föreningslivet för att nå ovana naturbesökare och hjälpa dem hitta ut i naturen. Men också att genomföra träffar med andra aktörer som arbetar med friluftsliv för att byta erfarenheter samt att tillsammans med centrala aktörer öka kunskapen hos beslutsfattare om vinsterna med friluftsliv ur ett folkhälso- och samhällsekonomiskt perspektiv.

I handlingsplanen lyfts åtgärder som Länsstyrelsen planerar att genomföra. Men för att få genomslagskraft krävs samverkan och ökad dialog mellan regionala aktörer, kommuner, föreningslivet, organisationer, markägare och näringsliv. Dessutom ska handlingsplanen verka som inspiration för arbetet med friluftsliv i länets kommuner genom att ge exempel på aktiviteter och åtgärder.

Nyckeln till arbetet med friluftsliv i länet är samverkan. Gemensamt för åtgärderna i handlingsplanen är att de behöver genomföras i samarbete mellan olika aktörer. Genom samverkan och ökad dialog kan också erfarenhetsutbyten ske mellan aktörer som arbetar med friluftsliv. Det bidrar till ett ökat lärande och skapar förutsättningar för ett hållbart friluftsliv i Stockholms län, säger Jonas Nordanstig, chef för enheten för landskap och naturskydd på Länsstyrelsen.

Friluftsliv i Stockholms län: Handlingsplan 2023–2026 Länk till annan webbplats.

Strategi för friluftsliv i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Mål för friluftslivet (webbsida på Länsstyrelsens webbplats)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss