Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Stockholm ber regeringen stärka skyddet för medarbetare

Detalj ur länsvapnet orange

Länsstyrelsen i Stockholms län hemställer att regeringen gör en författningsöversyn i syfte att skapa ett stärkt skydd för myndighetens medarbetare inom frågor som rör rovdjur och djurskydd samt offentlig kontroll av djurskyddsfrågor.

Bakgrunden till att Länsstyrelsen Stockholm vill att regeringen stärker skyddet för denna grupp medarbetare är att myndigheten sett att angreppen både ökat i omfattning och allvarlighet under senare år. Anställda har bland annat blivit uppsökta i hemmet av djurägare, fått meddelanden på privata telefoner samt varit föremål för omfattande kartläggning. Vid flera tillfällen har anställda hängts ut med namn, och i vissa fall bild, på sociala medier.

Länsstyrelsen ser allvarligt på den här utvecklingen och arbetar kontinuerligt med att öka skyddet för medarbetarna så att de kan utöva sin tillsyn så tryggt och säkert som möjligt. I arbetet med att skydda sina anställda har Länsstyrelsen sett att det finns ett ökat behov av att skydda medarbetarnas privata kontaktuppgifter och för att öka denna möjlighet behövs författningsändringar.

I hemställan till justitiedepartementet lyfter Länsstyrelsen fram två viktiga områden att utreda. Dels utökad användning av tjänstenummer i stället för namn, dels förstärkt sekretess för de anställdas privata kontaktuppgifter även utanför den egna myndighetens personaladministrativa verksamhet.

Hemställan om författningsöversyn för stärkt medarbetarskydd Pdf, 157.6 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss