• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Stockholm ber regeringen stärka skyddet för medarbetare

Vapendetaljer orange

Länsstyrelsen i Stockholms län hemställer att regeringen gör en författningsöversyn i syfte att skapa ett stärkt skydd för myndighetens medarbetare inom frågor som rör rovdjur och djurskydd samt offentlig kontroll av djurskyddsfrågor.

Bakgrunden till att Länsstyrelsen Stockholm vill att regeringen stärker skyddet för denna grupp medarbetare är att myndigheten sett att angreppen både ökat i omfattning och allvarlighet under senare år. Anställda har bland annat blivit uppsökta i hemmet av djurägare, fått meddelanden på privata telefoner samt varit föremål för omfattande kartläggning. Vid flera tillfällen har anställda hängts ut med namn, och i vissa fall bild, på sociala medier.

Länsstyrelsen ser allvarligt på den här utvecklingen och arbetar kontinuerligt med att öka skyddet för medarbetarna så att de kan utöva sin tillsyn så tryggt och säkert som möjligt. I arbetet med att skydda sina anställda har Länsstyrelsen sett att det finns ett ökat behov av att skydda medarbetarnas privata kontaktuppgifter och för att öka denna möjlighet behövs författningsändringar.

I hemställan till justitiedepartementet lyfter Länsstyrelsen fram två viktiga områden att utreda. Dels utökad användning av tjänstenummer i stället för namn, dels förstärkt sekretess för de anställdas privata kontaktuppgifter även utanför den egna myndighetens personaladministrativa verksamhet.

Hemställan om författningsöversyn för stärkt medarbetarskydd Pdf, 157.6 kB.

Kontakt